CREATIVECREATIVE

Az Európai Bizottság 2010. április 29-én adta ki a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló Zöld könyvet. A dokumentum megalkotását az Európai Tanács egy 2007 évi határozata előzte meg, amely rögzítette, hogy a kreatív szektor fejlődése alapvető jelentőséggel bír az EU prosperálása szempontjából. Az európai kreatív ipar fejlődésének elősegítésére az Európai Parlament is felszólította az EB-t. A Zöld könyv megállapítja, hogy a kreatív iparág jelentős kiaknázatlan növekedési és munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik, amelynek kiaknázása jelentős versenyképességi tényező. A kreatív ipar mellett működő szellemi műhelyek, érdekképviseletek AT és HU szervezetei között mindeddig nem alakult ki kapcsolat, a
kreatívgazdaság fejlesztésére határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor térségünkben, annak ellenére, hogy a kreatív iparban jellemzően magas az együttműködési hajlandóság, mely jelentős mértékben méretgazdaságossági okokkal magyarázható.

A projekt fő célja a magyar-osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplőinek támogatása határon átnyúló, értéklánc alapú együttműködés kialakítása és fejlesztése által.Megbízók:
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (LP)
Nyugat-magyarországi Egyetem (PP)
Regionale Gemeinschaftsinitiative Oststeirisches Kernland (PP)

Elvégzett szolgáltatások:
Projektfejlesztés, pályázatírás
Projektmenedzsment
Projekt végrehajtási vezérfonal
Információs napok szervezése és lebonyolítása (Győr, Sopron)
Bilaterális üzletember találkozók szervezése és lebonyolítása (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg)
Bilaterális kreatív projektzáró konferencia szervezése és lebonyolítása (Sopron)
Négynapos bilaterális CREATIVE szakmai tartalmának, programjának kidolgozásához,
összeállításához kapcsolódó feladatok ellátása (Sopron)
Projekt záróértékelés

Támogató Program: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13

Projekt összköltségvetés: 588.044 EUR

Projekt futamidő: 2013.01.01-2014.12.31.
Vissza az előző oldalra!

Scardobona Consulting - Magyar