MULTILINGMULTILING

A BILKIG – Kétnyelvű nevelés az óvodában c. projekt keretében kialakult az óvodás gyermekek kétnyelvű délutáni foglalkozásainak rendszere Draßburgban és Ágfalván. A projekt sikeresnek bizonyult, időközben további határtérségek számára követendő példaként szolgál. A BILKIG projekt eredményeként jelentős mértékben megemelkedett az érdeklődés az érintett két település mindegyikében a többnyelvű nevelés iránt, ezért Draßburg és Ágfalva önkormányzata a projekt továbbfejlesztése mellett kötelezte el magát. Jelen projekt célja a nyelvtanítás kiterjesztése a két érintett település óvodáiban és iskoláiban. A projekt tudományos támogatása, illetve a résztvevő pedagógusok szupervíziója által a többnyelvű nevelés színvonalának emelése tervezett a német, magyar és horvát nyelvórák szervezése keretében.
A projekt fő célja, hogy Draßburgban és Ágfalván a többnyelvű nevelés lehetőségei mind az érintett intézmények vonatozásában (az óvodák mellett az iskolákban is), mind a többnyelvű nevelés minőségének emelése vonatkozásában kiterjesztésre kerüljön.

Megbízók:
Gemeinde Draßburg (LP)
Ágfalva Községi Önkormányzat (PP)
Pädagogische Hochschule Burgenland (PP)
Nyugat-magyarországi Egyetem (PP)
Elvégzett szolgáltatások:
Projektfejlesztés, pályázatírás
Projektmenedzsment
Projektnyitó rendezvény szervezése (Draßburg)
Európai MULTILING szimpózium szervezése (Sopron)
Ötnapos nemzetközi tanulmányút szervezése és lebonyolítása a német-lengyel határtérségbe
Határon átnyúló projektzáró konferencia szervezése és lebonyolítása (Sopron)

Támogató Program: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13

Projekt összköltségvetés: 403.684 EUR

Projekt futamidő: 2012.10.01. - 2015.01.31.
Vissza az előző oldalra!

Scardobona Consulting - Magyar